Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Zaproszenie

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Prof. dr hab. Zenon Jasiński
Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
Podsumowanie Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej

23 stycznia 2019 r., godz. 14.00
siedziba PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu
ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro)


Informacje o prelegencie:

Prof. dr hab. Zenon Jasiński

Pedagog i historyk, badacz dziejów kultury i oświaty, szczególnie oświaty polonijnej. Kierował Katedrą Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej Uniwersytetu Opolskiego, pełnił także funkcje wicedyrektora i dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz dziekana Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Związany także z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Sekretarz naukowy Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Autor takich dzieł jak: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920-1938) (1990); Mały leksykon nadolziański (1990); Aktywność kulturalno-oświatowa Polaków w Czechosłowacji na tle innych narodowości (1993); Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie (2004); Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw (2006). Współredaktor (z prof. Bogdanem Cimałą) Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Autor ponad trzystu  artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, redaktor szeregu monografii wieloautorskich.

 


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: