Dyrekcja i Pracownicy

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

składają najszczersze kondolencje

Rodzinie i Bliskim Rektora Politechniki Opolskiej

 

śp. prof. dr. hab. Marka Tukiendorfa

 

Jego przedwczesne odejście jest niepowetowaną stratą

dla środowiska akademickiego Opola i regionu