Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zaprasza na promocję wydawnictwa Górny Śląsk w Polsce Ludowej. T.1 Przełomy i zwroty, która odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 17.00 w sali narad Biblioteki przy ul. Piastowskiej 20.