Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu serdecznie zaprasza na otwartą debatę pt. ODZYSKANE? POSTULOWANE? ZINTEGROWANE? O TOŻSAMOŚCI ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH, z udziałem prof. Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni w Poznaniu), prof. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz prof. Roberta Traby (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie).

Dyskusję poprowadzi dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”).

Debata odbędzie się 3 MARCA 2017 R. O GODZ. 13.00 W CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.

Debatę zorganizowano w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.