W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków pragniemy przypomnieć, że trwa XXIV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Na prace czekamy do 30 listopada br.

Więcej informacji na temat XXIV edycji konkursu znajduje się tutaj (PDF).

Ponadto informujemy, iż z dniem 30.09.2014 r. zmienił się Regulamin Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków oraz skład Kapituły ww. Nagrody. Funkcję honorowego przewodniczącego objął p. Roman Wawrzynek, a skład Kapituły zasilił prof. dr hab. Edmund Nowak. Pełny skład Kapituły znajduje się tutaj.

W imieniu Kapituły Nagrody
Mgr Leokadia Drożdż
Sekretarz Kapituły