wys13 marca 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto wystawę upamiętniającą wybitnego historyka prawa i badacza zagadnień społeczno-gospodarczych na Śląsku w XIX i XX wieku, prof. Seweryna Wysłoucha. Wśród licznych zasług Pana Profesora, należy wspomnieć jego wielkie zaangażowanie w reaktywowanie Instytutu Śląskiego w Opolu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w 1957 roku. Przez wiele lat działał aktywnie w strukturach placówki, przewodnicząc obradom Rady Naukowej Instytutu, jak również zakładając i redagując nasz ceniony periodyk pt. Studia Śląskie.

Szczegółowe informacje na temat wystawy znajdą Państwo na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.