W Instytucie Śląskim w Opolu przebywał dr Dieter Bach – Honorowy Obywatel Miasta Opola, były dyrektor Akademii Ewangelickiej w Mülheim an der Ruhr. Dzięki jego staraniom i wytrwałości w 1984 r. doszło do ścisłej współpracy Akademii z Instytutem Śląskim, efektem czego były liczne konferencje naukowe, między innymi reaktywowanie „Colloquium Opole”. Współpraca naszych placówek doprowadziła do nawiązania w 1989 r. partnerskiej współpracy pomiędzy miastami Opole i Mülheim an der Ruhr. Podczas odwiedzin w Opolu dr Dieter Bach spotkał się nie tylko z dyrekcją Instytutu Śląskiego, lecz także z przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Ociepą, arcybiskupem Alfonsem Nossolem i ks. dr. Marianem Niemcem – biskupem diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego.