Z radością informujemy, że wspólnym wysiłkiem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach oraz PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu ukazała się publikacja pt.: Wielka wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia, pod redakcją Bernarda Linka, Sebastiana Rosenbauma i Joanny Tofilskiej. Tom zawiera materiały z dwóch konferencji: “Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w górnośląskiej mikrohistorii” i “Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914-1918). Źródła i metody”. Trzynaście artykułów opatrzonych unikatowymi zdjęciami przedstawia stan badań nad problematyką pierwszowojenną, militaryzację społeczeństwa niemieckiego i rolę w regionie wojska przed 1914 r., wpływ wojny na życie społeczne Górnoślązaków, rolę przemysłu górnośląskiego w tym okresie oraz przemiany kulturowe i mentalne wśród mieszkańców regionuwywołane kataklizmem wojennym.
Książka do nabycia w siedzibie PIN-Ś bądź drogą elektroniczną.