W imieniu Organizatora zachęcamy do udziału:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem:

Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990

Katowice, 15-16 października 2015 r.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była czymś więcej, niż tylko organizacją sprawującą władzę polityczną. Zakres jej działań i wpływ na funkcjonowanie państwa, społeczeństwa i gospodarki w czasach PRL był znacznie większy, niż wynikało to regulacji prawnych, w tym konstytucji. Do końca swojego istnienia zachowała charakter hegemonicznej partii państwowej, która sprawowała bezpośrednią władzę lub przynajmniej kontrolę nad większością sfer życia polityczno-społecznego, a dzięki systemowi nomenklatury zarządzała gospodarką i życiem społecznym. Podporządkowała sobie administrację, tworząc jednocześnie szereg własnych struktur, które dublowały instytucje państwowe i zarządzały wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa, od samych szczytów władzy, po najmniejsze zakłady pracy.

Organizatorzy konferencji postanowili podjąć próbę rekonstrukcji mechanizmów funkcjonowania PZPR, jej wpływu na administrację, gospodarkę i społeczeństwo, przede wszystkim w wymiarze lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i przez analogię dużych aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych.

Chcemy by podczas obrad skoncentrować się na następujących kwestiach:

  • PZPR w systemie władzy lokalnej.
  • Struktury centralne i terenowe – zakres podległości.
  • PZPR a działalność administracji publicznej.
  • PZPR a gospodarka.
  • System nomenklatury.
  • PZPR a partie satelickie i organizacje społeczne.
  • PZPR wobec Kościoła i religii.
  • Propaganda i obrzędowość partyjna.
  • PZPR jako nadzorca i mecenas kultury.
  • PZPR a media.

Konferencja wpisuję się w program obchodów 15-lecia istnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Do udziału zapraszamy także osoby nie będące uczestnikami Centralnego Projektu Badawczego „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy przesłanie do 30 maja 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz z abstraktem, drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres:

poczta elektroniczna: boguslaw.tracz@ipn.gov.pl
poczta tradycyjna: dr Bogusław Tracz
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach,
ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice

Program konferencji zostanie ogłoszony do 30 czerwca 2015 r.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Osobom spoza województwa śląskiego zapewniamy nocleg i wyżywienie. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: boguslaw.tracz@ipn.gov.pl lub telefoniczny, nr tel. 32 207 03 27

Pełna treść CfP (PDF).