Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce śląskiej pragnie ogłosić XXIII edycję konkursu.

Kapituła informuje jednocześnie, że w konkursie mogą wziąć udział tylko prace magisterskie obronione w roku 2013. Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów.

Zwycięzca otrzyma gratyfikację finansową w wysokości 3000 zł brutto.

Prace można nadsyłać do Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu (ul. Piastowska 17, 45-081 Opole) do dnia 31.10.2013 r.
Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje:
imię i nazwisko autora
datę i miejsce jego urodzenia
dokładny adres zamieszkania
telefon, adres e-mail
miejsce pracy.

Sekretarz Kapituły
Nagrody im. J. i W. Wawrzynków
dr Maciej Borkowski