15 sierpnia 2018 na pl. Wolności w Opolu odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski także zaznaczył swoją obecność. Wspólnie z opolską Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej prowadził jeden z czterech kiosków, w których uczestnicy rodzinnej gry rozwiązywali zagadki patriotyczne. W naszym punkcie wyzwanie polegało na złożeniu układanki “Polak Mały” z tekstem czterech zwrotek i refrenu hymnu państwowego RP. Wszystkie grupy wykazały się doskonałą znajomością Mazurka Dąbrowskiego, z nieocenionym udziałem najmłodszego pokolenia.

Przy okazji uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi pozycjami wydawniczymi PIN-IŚ oraz IPN-u i zakupili wiele pozycji, w tym publikacje dotyczące działań zbrojnych i dywersyjnych, historii harcerstwa, kwestii narodowych włącznie z dziejami Serbołużyczan, biografii wielkich Polaków w czasach wojen światowych – ale nie tylko. Interesowano się także gwarami śląskimi, burzliwą historią zakonów żeńskich na Śląsku, powodzią tysiąclecia, socjologicznym spojrzeniem na Opole, gospodarczo-społecznymi przemianami Austrii, a także 80-letnim dorobkiem samego Instytutu Śląskiego. Odwiedzający chętnie przyjmowali katalogi cenowe, rozmawiali z nami o ofercie wydawniczej i dzielili się swoimi cennymi sugestiami co do perspektyw jej rozwoju.