okładka "Studiów Śląskich" tomu 74Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników 74. tom „Studiów Śląskich”, nieco zmieniony w stosunku do poprzednich wydań. W dalszym ciągu zachowujemy tradycyjne, wypróbowane od blisko półwiecza ramy funkcjonowania czasopisma. Składają się na nie interdyscyplinarny charakter i otwartość na różnych przedstawicieli dyscyplin humanistyki i nauk społecznych, którzy poruszają żywotne problemy Śląska oraz poddają analizie kwestie związane z regionalistyką, mniejszościami i problemami narodowościowymi w Europie Środkowej. Zalicza się do nich także wypróbowany podział na „Artykuły” i „Miscellanea i Materiały”, czyli teksty naukowe różnej wielkości i charakteru, oraz wprowadzone niedawno „Przeglądy”, prezentujące realizowane projekty i różnego rodzaju opinie i sprawozdania naukowe.

Tom 74 przedstawia przede wszystkim teksty o różnych relacjach między wsią i społecznym światem wiejskim a różnorodnymi procesami modernistycznymi i zmianami politycznymi. Porusza także problem reakcji na te zjawiska. Tom został zatytułowany: „Wieś śląska – zderzenie kultur”, nawiązując do międzynarodowej konferencji naukowej, która została zorganizowana w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu w grudniu 2013 r. Część publikowanych w nim materiałów jest rozwinięciem wygłoszonych wówczas referatów.

Redakcja składa podziękowania prof. dr. hab. Michałowi Lisowi i mgr Annie Jedynak, organizatorom tego spotkania, za wyrażenie zgody na druk tekstów oraz pomoc w ich pozyskaniu od autorów.

Tom do nabycia w naszej księgarni.