Z przyjemnością informujemy, że aktywowana została strona internetowa Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Dostępna jest w języku polskim pod adresem: www.szzip.pl, a już wkrótce zostanie przetłumaczona również na inne języki.
Ponadto, równolegle uruchomiona została facebookowa strona Sieci: www.facebook.com/szzip – zachęcamy do odwiedzin i subskrypcji.