Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2016 roku.

Wszystkie dotychczasowe sprawozdania dostępne są pod adresem: http://www.instytutslaski.com/sprawozdania/