Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 01.03.2017 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXVI edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymał:
mgr Marek Panuś za pracę: Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945, Uniwersytet Opolski, promotor: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwa wyróżnienia.
Otrzymali je:
mgr Marcin Klemenski za pracę: Klasztory augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.

mgr Natalia Maria Kotrys za pracę: Gruźlica płuc jako problem społeczny Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej (1919–1933), Uniwersytet Wrocławski, promotor: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel.

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 15.03.2017 r.

W imieniu Kapituły:
dr Bernard Linek
p.o. Dyrektora PIN-IŚ

Pobierz informację o wyniku w formacie PDF.