Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia powołał nowe elektroniczne czasopismo naukowe pod nazwą “Rocznik Ziem Zachodnich”, które już w tym roku ukaże się na stronie www.rocznikziemzachodnich.pl.

W imieniu Redakcji zapraszamy do nadsyłania tekstów – Call for Papers (PDF).