Z przyjemnością informujemy, że w pierwszej połowie 2014 r. ukazały się następujące książki wydane naszym nakładem:

Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948, autorstwa Piotra Pałysa

 

 

 

 


Słownik etymologiczny nazw geograficznych, tom 16, pod red. Stanisławy Sochackiej

 

 

 


80 lat Instytutu Śląskiego, pod red. Katarzyny Widery
 


Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013, pod red. Leokadii Drożdż, Annemarie Franke, Bernarda Linka, Michała Lisa