Informujemy, że nastąpiła zmiana w treści ogłoszenia dotyczącego Przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Treść zmiany dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu: Zmiana ogłoszenia,

lub bezpośrednio: Zmiana ogłoszenia.