Z radością informujemy, że 16 stycznia 2014 r. Ewa Dawidejt-Drobek, pracownik badawczo-techniczny Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie obrazu przeszłości w krajobrazie kulturowym Nysy po drugiej wojnie światowej (przekazy symboliczne w sferze publicznej)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Janiny Hajduk-Nijakowskiej, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Komisji przewodniczyła dr hab. Teresa Smolińska, profesor Uniwersytetu Opolskiego.

Zarówno ceniony antropolog miasta dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, jak i wybitny znawca kultury Śląska prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz zwróciły w swoich recenzjach uwagę na erudycję, naukową rzetelność i sprawność warsztatową doktorantki oraz na wysoki poziom merytoryczny, czytelną kompozycję, logikę wykładu i ładną polszczyznę rozprawy.

W publicznej obronie pracy doktorskiej – obok Rodziny, Koleżanek i Kolegów z PIN–IŚ oraz innych osób z opolskiego środowiska naukowego – uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nysie – Michał Baziuk (Sekretarz Urzędu Miejskiego) i Zofia Kajling-Rudzka (Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki), a także członkinie Nyskiej Grupy Literackiej – Renata Gajos-Mangold, Romana Klubowicz i Janina Łopuch. Przedstawiciele samorządu lokalnego wręczyli autorce rozprawy list gratulacyjny od Burmistrz Nysy Jolanty Barskiej.

[oqeygallery id=46]