Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 4.03.2015 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXIV edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymał:

mgr Marcin Wądołowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) za pracę pt. Muzeum Śląskie w Katowicach – między tradycją, współczesnością i przyszłością, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Dębickiego, prof. AGH.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także dwa wyróżnienia.

Otrzymali je: mgr Kamil Bembnista (Freie Universität Berlin) za pracę pt. Transnationale Europastadt? Eine qualitative Studie in der Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec, [Transnarodowe miasto europejskie? Studium jakościowe podwójnego miasta Görlitz/Zgorzelec] napisaną pod kierunkiem prof. dr. Jochena Roose oraz mgr Aleksandra Kwiecińska (Uniwersytet Opolski) za pracę pt. Obrzędowy strój weselny w procesie przemian, napisaną pod kierunkiem dr hab. Teresy Smolińskiej, prof. UO.

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 25.03.2015 r.

Serdecznie gratulujemy!

Pobierz treść komunikatu (PDF).