PIN – Instytut Śląski gości w swoim gmachu wystawę „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, opracowaną przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Opolu. Jest poświęcona polskim jeńcom wojennym w niewoli radzieckiej, a w szczególności losom internowanych w trzech obozach specjalnych NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz historii dochodzenia do prawdy o nich. Głównym tematem prezentacji jest zbrodnia katyńska. Na wystawie znalazło się jednak także miejsce dla historii żołnierzy, którzy trafili do obozów pracy i tam pracowali przy budowie kolei i dróg. Niektórzy z nich przeżyli niewolę, idąc śladem armii Andersa lub Berlinga.

Ekspozycja składa się z 10 części. Otwierają ją przedwojenne fotografie przyszłych jeńców. Następnie śledzimy ich drogę do niewoli, pobyt w obozach, okoliczności odkrycia zbrodni katyńskiej, kamuflowanie jej i polityczne rozgrywanie oraz trudny proces poszukiwania prawdy. Wystawa została przygotowana na podstawie bogatych zbiorów archiwalnych wielu instytucji i osób prywatnych. Na ekspozycję składają się: mapy, zdjęcia i publikacje prasowe, wzbogacone relacjami audio świadków wydarzeń. Wystawa i informator opracowane zostały w językach polskim i angielskim.

Zapraszamy w dniach 17 września – 10 października 2018 r. do gmachu PIN – Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu na III piętrze.

Informacje ze strony www.cmjw.pl