business-561388_640W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie promocyjne wokół najnowszego numeru półrocznika IPN Katowice „CzasyPismo” (nr 7/2015) oraz „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku” – „Między popularyzacją badań a badawczą innowacyjnością”.

Jak badać i opisywać przeszłość Górnego Śląska i jego mieszkańców? I jaką przeszłość? Które jej wątki są najważniejsze? Czy dotychczasowa historiografia regionalna staje na wysokości zadania? Spotykamy się, by podyskutować o tych i nie tylko tych sprawach, a spotkaniu towarzyszą:

– prezentacja najnowszego numeru „CzasyPisma” (nr 7).
– wykład Piotra Fuglewicza, który – tak jak w ostatnim „CzasyPiśmie” – zrekapituluje półwiecze informatyki na Górnym Śląsku.
– prezentacja projektów fotograficznych Grupy „KARBON”, stale obecnej w „CzasyPiśmie”, których obiektem jest industrialny krajobraz naszego regionu.
– dyskusja z Bernardem Linkiem wokół oryginalnego i innowacyjnego projektu – prac zbiorowej „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku”, „pierwszego przewodnika po świecie górnośląskiej wyobraźni”, jak prezentują wydawnictwo jego redaktorzy – Bernard Linek i Andrzej Michalczyk.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2015 r. o godzinie 17.00 w Katowicach, w Centrum Edukacyjnym IPN przy ul. Św. Jana 10, p. III