miasta-www-bSkomplikowane stosunki etniczne, narodowościowe i językowe oraz zmieniająca się na przestrzeni wieków przynależność państwowa Górnego Śląska wywarły istotny wpływ na kształtowanie się i rozwój miast. Podstawą debaty będą wieloaspektowe prace badawcze, których celem było ukazanie przebiegu i skutków stosunku państwa (zarówno niemieckiego sprzed roku 1922  i 1945 r. jak i państwa polskiego po 1922 r. oraz po 1945 r.) wobec miasta i jego mieszkańców. Badacze z Polski, Niemiec i Czech omówią między innymi, jakie znaczenie dla miast miało wprowadzenie prawa magdeburskiego, przedstawią  wpływ wielojęzyczności mieszkańców na krajobraz nazewniczy miast, oświatę oraz duszpasterstwo. Ich uwadze nie ujdą również najnowsze przemiany związane ze zmianą granic, powstaniem miast podzielonych, wymianą mieszkańców i wynikającym z tego problemom odzyskiwania i pielęgnowania pamięci w przestrzeni publicznej.

 

Pełny program konferencji (PDF)