Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.

W dyskusji panelowej nt. Przemiany nazewnicze na Śląsku w świetle nazw miejscowych wezmą udział:
dr hab. Stanisława Sochacka prof. PIN-IŚ, dr Monika Choroś oraz dr Bernard Linek.
Spotkanie będzie połączone z prezentacją Słownika nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego.

Więcej informacji o spotkaniu tutaj.