dzieje_chalupekZ przyjemnością informujemy, że mgr Kamil Kotas, laureat XXIII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze  i problemom społecznym Śląska, opublikował swoją nagrodzoną pracę pt. Dzieje Chałupek do roku 1918. Praca została wydana w 2014 r. przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną HALEGG.

Jak napisała dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr.: Praca, napisana z pasją przez młodego badacza, pięknym, komunikatywnym językiem imponuje bogactwem wykorzystanego materiału (…) Zaletą pracy jest wykorzystanie literatury polskiej, czeskiej i niemieckiej, co pozwoliło ukazać szeroko kontekst historyczny tej części Śląska, ale i tej miejscowości. Wiedza Autora jest ogromna, stara się On być obiektywny, choć nie ukrywa swej fascynacji terenem i ludźmi tam żyjącymi.