Drugie wydanie dwutomowej publikacji o ks. infułacie Bolesławie Kominku, pierwszym administratorze apostolskim Śląska Opolskiego

W listopadzie 2015 r. minęło pół wieku od wysłania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, który zawierał słynną formułę „… przebaczamy i prosimy o wybaczenie” i stanowił przełom w relacjach polsko-niemieckich i początek powojennego pojednania.

Autorem listu był (wówczas) biskup Bolesław Kominek, rodowity Górnoślązak z Radlina, w tym czasie administrator apostolski we Wrocławiu, niedługo arcybiskup i kardynał.

O trudnych powojennych początkach drogi do powojennego uregulowania polsko-niemieckich relacji kościelnych traktuje dwutomowe dzieło przygotowane przez ks. Andrzeja Hanicha. Pierwszy tom zatytułowany „Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951)” poświęcony jest biografii ks. Bolesława Kominka oraz przedstawieniu początków polskiej organizacji kościelnej na Śląsku Opolskim. Drugi tom nosi tytuł: „Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945 – 1951)” i przynosi wybór dokumentów z tego okresu działalności przyszłego Kardynała, opracowanych i opatrzonych przypisami przez ks. Andrzeja Hanicha.

Możliwość zakupu: księgarnia.

kominek2_oryg1 kominek_oryg1