Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

Komisja wyborcza w składzie:
Przewodniczący: dr Piotr Pałys
Członkowie:
mgr Ewa Golec
mgr Ewa Wróbel

Informuje, że kandydatury w wyborach uzupełniających do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta składać można do dnia 12 grudnia 2013 r. w sekretariacie Instytutu (p. 303). Zgłoszenie kandydatury musi nastąpić w formie pisemnej, a wpisanie kandydata na listę wyborczą wymaga jego pisemnej zgody.

Do pobrania:

Treść komunikatu Komisji Wyborczej
Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia kandydata)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie kandydata)
Załącznik nr 3 (Lista osób mających prawo do kandydowania)
Kalendarz wyborczy