Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
kadencji 2012-2016.

Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący – dr Piotr Pałys
Członkowie:
mgr Ewa Golec
mgr Ewa Wróbel

Informuje, że zgłoszone zostały następujące kandydatury w wyborach uzupełniających do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu:
1. mgr Leokadia Drożdż
2. mgr Olaf Gwiżdż
3. mgr Agata Haas
4. mgr Anna Jedynak
5. mgr Piotr Solga
6. mgr Robert Wieczorek

Zgodę na kandydowanie wyraziły następujące osoby:
1. mgr Leokadia Drożdż
2. mgr Agata Haas
3. mgr Anna Jedynak
4. mgr Piotr Solga
5. mgr Robert Wieczorek

W związku z powyższym Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu kadencji 2012-2016.

C. Grupa pracowników Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu zatrudnionych na stanowisku asystenta: 1 miejsce w Radzie Naukowej – 5 kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię
1. mgr. Drożdż Leokadia
2. mgr. Agata Haas
3. mgr. Anna Jedynak
4. mgr. Piotr Solga
5. mgr. Robert Wieczorek

___
Pobierz komunikat w formacie pdf.