Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów NCN, udostępnionym 4 kwietnia 2017 r. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronach NCN.