Liczne instytucje Opolszczyzny włączają się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018, największego święta zabytków kultury Starego Kontynentu mającego na celu promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Głównym organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. PIN – Instytut Śląski przygotował w ramach EDD 2018 dwa wydarzenia.

Pierwsze wydarzenie miało miejsce 7 września 2018 r. Z inicjatywy Zastępcy Dyrektora PIN-IŚ, pana dr. Krzysztofa Kleszcza, oraz wychowawcy w szkole podstawowej, pani Grażyny Świercz, dwie grupy uczniów z PSP nr 1 w Ozimku – łącznie ok. 50 osób – przebyły trasę „Plebiscytowe Opole”, odwiedzając nasz Instytut, Archiwum Państwowe oraz Wieżę Piastowską. W PIN – Instytucie Śląskim uczniowie mieli okazję porozmawiać z panią Ewą Golec o zasobach bibliotecznych, przyjrzeć się księgarni i obszernym kartotekom „Słownika gwar śląskich” gromadzonym od wczesnych lat powojennych. Następnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o swoim mieście Ozimku i o hymnie państwowym. W atmosferze zabawy wdrożono ich w samodzielne korzystanie z książek i leksykonów śląskoznawczych.

Galeria ze spotkania

Kolejnym wydarzeniem w ramach EDD 2018 jest wystawa pt. „XIX i XX-wieczne silesiaca” zaplanowana na 14 września w godzinach 9:00-15:00 w Czytelni PIN-IŚ na I piętrze gmachu PIN – Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu. Zaprezentowane będą książki dokumentujące historię miast śląskich, dziejów poszczególnych rodzin, gwary, nazewnictwa geograficznego ziem śląskich, mniejszości narodowych oraz sztuki i kultury śląskiej. Wystawa będzie dostępna także w poniedziałek 17 września.

Plakat wystawy (PDF).

Galeria z wystawy