Colloquium Opole 2015
Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie

16 – 17 listopada 2015 r.

col15W dniach 16-17 listopada br. odbędzie się tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji Colloquium Opole.

Cykl międzynarodowych konferencji „Colloquium Opole” już od ponad 30 kilku lat, tradycyjnie w listopadzie, gromadzi naukowców, ekspertów i praktyków na spotkaniach naukowych, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z obszaru stosunków polsko-czesko-niemieckich oraz ich egzemplifikacji w kontekście Śląska.

Rok 2015, w którym upamiętniamy jedną z najczarniejszych kart w historii Starego Kontynentu i towarzyszące jemu wydarzenia z areny międzynarodowej, przenosi nas mimowolnie w sferę wielowymiarowej refleksji o zmieniającym się na naszych oczach znaczeniu pojęcia pokoju i wojny w Europie. Organizatorzy konferencji, wykorzystując namysł nad 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej, chcą zastanowić się nad współczesnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami pokoju na Kontynencie, rolą i doświadczeniami Polski, Czech i Niemiec w przezwyciężaniu historycznego bagażu minionych konfliktów, a także ewolucji znaczenia pokoju jako wartości, na bazie którego Europa dokonała zjednoczenia.

W tym roku gości honorowymi Colloquium Opole będą prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld i Markus Meckela, którzy w formie polsko-niemieckiego dwugłosu, wspartego opinią, prezentującą perspektywę czeską, będą rozwijać motto konferencji.

Miejscem konferencji będzie opolski Ratusz (16.11) oraz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski.

Program konferencji w wersji polskiej i niemieckiej do pobrania tutaj:

Program PL

Programm DE