Studia Śląskie - logoRedakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2016 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tom 78 będzie nosił podtytuł: Partia-Naród-Region i będzie stanowił próbę przedstawienia różnych form funkcjonowania partii komunistycznej i organizacji afiliowanych na Śląsku oraz sfer aktywności PPR/PZPR na tym obszarze na gruncie politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Tom 79 będzie się koncentrował na temacie Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych.

Więcej informacji: Call for Papers „Studia Śląskie” 2016, tomy 78-79 (PDF)