cfp-cbh
Multilateralne miejsca pamięci
Wyzwania, oczekiwania oraz możliwości
w ramach
Seminarium Klaus Zernack Colloquium

W imieniu Organizatorów zachęcamy do nadsyłania abstraktów referatów (do 1500 znaków) wraz z krótkim opisem dorobku naukowego oraz danymi kontaktowymi i afiliacją naukową, najpóźniej do 25 lutego 2016 r. na adres anna.labentz@cbh.pan.pl (koordynacja: Anna Labentz).
Więcej informacji: CfP Multilateralne miejsca pamięci (…)