Studia Śląskie - logo

Call for Papers

 „Studia Śląskie” 2015, tomy 76-77

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2015 r. przygotowuje do druku dwa tomy z tematami wiodącymi. Tom 76 będzie nosił podtytuł: „II wojna światowa na Śląsku” i będzie stanowił próbę przedstawienia genezy tego konfliktu w regionie, niemieckiej polityki okupacyjnej oraz skutków konfliktu dla różnych grup mieszkańców. Tom 77 będzie się koncentrował na „Dialektach, gwarach i językach na Śląsku”. Do publikowania tekstów w nim zapraszamy przede wszystkim językoznawców, literaturoznawców, oraz historyków i socjologów badających zbliżone zjawiska.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 76 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30.04.2015 r. Na artykuły do tomu 77 czekamy do 15.06.2015 r.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu, które w 2014 r. na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 6 punktów. Więcej informacji o czasopiśmie i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie/