Call for papers
„Studia Śląskie” 2015, tom 77
(dodatkowy temat wiodący)

Studia Śląskie - logoW związku z możliwością opublikowania niektórych materiałów z III Kongresu Politologii pt. „Odsłony Polityki” redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że przewiduje dodatkowy temat wiodący tomu 77 pisma. Dział ten będzie nosił tytuł: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka. Koncentrować się  będzie – z jednej strony – na relacjach między pamięcią historyczną a polityką narodowościową i tożsamością narodową. Zagadnienie to zostanie przedstawione na wybranych przykładach. Po drugie przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia polityki polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 roku.

Część ta powstaje we współpracy z Zakładem Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydziałem Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Do publikowania tekstów w nim zapraszamy przede wszystkim politologów, historyków i socjologów badających zbliżone zjawiska.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 77 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31.10.2015 r.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu, które w 2014 r. na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 6 punktów. Więcej informacji o czasopiśmie i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie/