PPZ radością informujemy, że 14 maja 2015 r. Rada Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Piotrowi Pałysowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Nowemu doktorowi habilitowanemu gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów!