Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego

Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego

10,50 

Autorzy: Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski
ISBN: 978-83-7126-297-5
Liczba stron: 152

Kategoria

Opis

Opis:

(cytat z książki, strona 8)

„Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego analizowana w czasie 2002–2011–2035 jest bardzo złożona, a  wielostronna ocena jej sytuacji trudna. Z konieczności opis społeczeństwa Śląska Opolskiego ograniczono do węzłowych procesów demograficznych. Przedstawiony obraz demograficzny dostarcza jednak czytelnikowi niezbędnej wiedzy demograficznej o  specyficznych procesach ludnościowych i czynnikach warunkujących kryzys demograficzny. Niepowtarzalność procesów demograficznych na Śląsku Opolskim w stosunku do innych obszarów kraju polega głównie na fakcie zróżnicowania sytuacji etnicznej i demograficznej mieszkańców i masowych emigracjach zagranicznych. Głównym źródłem kryzysu demograficznego były masowe emigracje zagraniczne i zmiana hierarchii wartości młodego pokolenia.
Przedstawione procesy demograficzne są z jednej strony ważnym dokumentem przemian społecznych i  pozwalają na zrozumienie złożonej problematyki procesów ludnościowych, z drugiej spełniają funkcje edukacyjne i  ukazują nie tylko przeszłość i  teraźniejszość demograficzną, ale i przyszłość. Regionalna polityka społeczna wymaga uzmysłowienia sobie, że współczesne społeczeństwo Opolszczyzny to ludność nie tylko o odmiennej od mieszkańców ościennych regionów strukturze demograficznej i społeczno-zawodowej, ale i o dużej odrębności kulturowej, tradycjach ludności kresów wschodnich i zachodnich. Ten proces socjo-demograficzny jest wielkim bogactwem i doświadczeniem historycznym. Dotychczasowy sukces, wyrażający się w braku poważnych konfliktów etnicznych, jest związany z sytuacją demograficzną i powstawaniem nowych więzi społecznych, rodzinnych, sąsiedzkich i regionalnych.”

Dodatkowe informacje

Rok wydania