Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym

Nakład wyczerpany

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym

Redaktorzy: Piotr Pałys, Dietrich Scholze-Šołta
ISBN: 978-83-7126-320-0
Rok wydania: Opole 2015
Cena: NAKŁAD WYCZERPANY
Liczba stron: 160

Kategoria

Opis

Spis treści
Wstęp (Piotr Pałys)
Związek Polaków w Niemczech na przykładzie Dzielnicy I
Marek MASNYK, Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego w rejencji opolskiej (kilka uwag rocznicowych)

Nie tylko mniejszość polska
Jaroslav VACULÍK, Czesi w Niemczech w czasie międzywojennym
Piotr PAŁYS, Serbołużycki ruch narodowy w latach 1918–1939

Meandry szkolnictwa mniejszościowego
Edmund PJECH, Situacija Serbow, Polakow, Danow a Sewjernych Frizow we Weimarskej republice (1918–1933)
Bernard LINEK, Razem czy osobno? Dylematy szkolnictwa mniejszości polskiej w prowincji górnośląskiej w latach 1922–1939

Tematyka prasy mniejszościowej
Petr KALETA, Tematy polskie w międzywojennym czasopiśmie serbołużyckim „Serbski Student
Adriana DAWID, Z doniesień lokalnych w „Nowinach Codziennych” (1932–1939)

W czasach brunatnego terroru
Krzysztof STECKI, Polacy i sprawy polskie w kartotece opolskiego gestapo
Janusz OSZYTKO, Kartoteki członków Central-Verein deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens oraz Verband der polnischen Juden jako przyczynek do dziejów Żydów w rejencji opolskiej
Maciej BORKOWSKI, Przed zagładą. Żydzi w Opolu w latach 1933–1938

Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości

Dodatkowe informacje

Rok wydania