Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 73

Studia Śląskie, tom 73

10,50 

ISSN: 0039-3355
Rok Wydania: 2013
Cena: 10,50 PLN

Opis

SPIS TREŚCI

Studia

Wojciech S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r.
Piotr P a ł y s, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec wobec kwestii łużyckiej w latach 1945–1948
Ilona C o p i k, Gliwice i genius loci – fenomen miasta w literaturze

Miscellanea i materiały

Bartłomiej S t a w i a r s k i, Akt erekcyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie 2 X 1927 r.
Zbigniew B e r e s z y ń s k i, Marzec ’68 na Śląsku Opolskim – w cieniu studenckiego protestu
Marcin S r o k a, Współpraca zagraniczna Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
Danuta K r ó l, Dawna granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego

Przeglądy

Michał P r a s k i, Rodzina na Śląsku 1939 – 1945. Dezintegracja. Migracje. Codzienność, pod redakcją Adriany Dawid i Antoniego Maziarza, Opole-Warszawa 2012
Stanisława S o c h a c k a, Ernst Eichler und Christian Zschieschang, Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße [Nazwy miejscowe Dolnych Łużyc na wschód od Nysy], Stuttgart-Leipzig 2011, 256 s. + 3 mapy
Łucja J a r c z a k, Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011, 155 s. + płyta CD

In memoriam
Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wojciech Wrzesiński (1934 – 2013)
Profesor zwyczajny doktor habilitowany Damian Jerzy Tomczyk (1942 – 2013)

Dodatkowe informacje

Rok wydania