Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 69

Studia Śląskie, tom 69

2,10 

Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku

Autor/Redaktor:
red. nauk. Michał Lis
ISSN: 0039-3355
Rok wydania: 2010
Cena: 2.10 PLN
Liczba stron: 380

Opis

Opis:

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku;
SENFT STANISŁAW, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009;
MUSIALIK WANDA, W poszukiwaniu nowego wizerunku województwa. Przeszłość – ożywcza czy przeklęta?;
DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA, Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy po 1989 roku. Pomniki i tablice pamiątkowe;
DROBEK WIESŁAW, Struktura morfologiczna małych miast Śląska Opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (Ujazd i Korfantów);
JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko v době transformace po roce 1989 [Śląsk Opawski w okresie transformacji po roku 1989];
DROŻDŻ LEOKADIA, Polacy na czeskim Śląsku po 1989 roku;
SZYMECZEK JÓZEF, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku;
KASZPER ROMAN, „Głos Ludu” na początku transformacji ustrojowej w Czechosłowacji (1989-1990);
TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Śląsk jako przedmiot zapytań i interpelacji niemieckich deputowanych w 12. kadencji Bundestagu;
KALCZYŃSKA MARIA, Diaspora Euro-Ślązaków w Niemczech na przykładzie biografii Leona Jończyka – artysty i społecznika z Monachium;
SOCHACKA STANISŁAWA, Problematyka śląska w działalności Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989-2009);
CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA, Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowych na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
STUDIA I MISCELLANEA: CZAPLIŃSKI MAREK P., Epidemia tyfusu w Bytomiu w latach 1897-1898 i jej zapobieganie. Kwestia dostępu ludności do czystej wody pitnej i użytkowej;
CHROBAK DARIUSZ, Das Phänomen der Sprachinsel. Geschichte der ehemaligen deutschen Sprachinseln in Oberschlesien und Galizien [Fenomen wyspy językowej. Dzieje byłych niemieckich wysp językowych na Górnym Śląsku i w Galicji];
BEREŚ ANNA, JANÁK DUŠAN, Refleksje klasyków socjologii nad czeskim i polskim społeczeństwem lat trzydziestych XX wieku (na podstawie analizy zawartości „Przeglądu Socjologicznego” i „Sociologická revue”);
RETECKI PIOTR, Proces zasiedlania powiatu wałbrzyskiego ludnością polską z Francji i Niemiec w latach 1945-1948;
JONDERKO FRANCISZEK, Rodzina śląska. Cechy kulturowe i społeczne. (Tezy i aspekty badań);
MUSZYŃSKA MARZENA, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. Analiza przemian leksykalnych – wyniki ankiety;
PRZYBYLSKI DONAT, „Wspólnota radości”, czyli o Radiowym koncercie życzeń – jednym z fenomenów w lokalnej kulturze Śląska Opolskiego;
ODESZLI OD NAS: Profesor zwyczajny doktor habilitowany Karol Fiedor (1927-2010); Zbyszko Bednorz (1913-2010);
Summaries, Zusammenfassungen

Dodatkowe informacje

Rok wydania