Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 57

Studia Śląskie, tom 57

1,05 

ISSN: 0039-3355

Opis

 • Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
 • Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
 • Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim,
 • Orzechowski Kazimierz, Oberschlesische Separation. Przyczynek do dziejów daninowego systemu dawnego Śląska,
 • Jonca Karol, Emigracja ze Śląska Opolskiego do Teksasu (1853-1857);
 • Fiedor Karol, Rolnictwo Austro-Węgier do końca I wojny światowej;
 • Korzeniowska Wiesława, Udział wielkiej własności w przemianach gospodarczych Górnego Śląska drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku;
 • Kwaśny Zbigniew, Ludność Wrzeszczyna w 1840 roku;
 • Kaczorowski Włodzimierz, W 200. rocznicę urodzin. Wkład Vincenza Priessnitza z Jesenika w rozwój fizjatrii europejskiej;
 • Florkowska-Frančić Halina, Kontakty Zygmunta Miłkowskiego z Polonią amerykańską;
 • Pater Mieczysław, “Gwiazda” – tygodnik ilustrowany Zygmunta Marwega w świetle pruskich źródeł urzędowych;
 • Galos Adam, O genezie uchwalenia paragrafu językowego (1906-1907);
 • Jirásek Zděnek, Odraz národněpolitických postojů v dějepisectví českého Slezska (Odzwierciedlenie postaw narodowopolitycznych w dziejopisarstwie czeskiego Śląska);
 • Wrzosek Mieczysław, Poszukiwanie szans wystąpienia amerykańskiego Związku Sokołów Polskich w zbrojnej walce o niepodległość Polski. Sierpień 1914-wrzesień 1915;
 • Woszczyński Bolesław, Źródła proweniencji wojskowej do dziejów powstań śląskich;
 • Czapliński Marek, Strzegomska krwawa niedziela – błąd władzy, zaplanowane starcie, czy wynik “psychologii tłumu”?;
 • Musialik Wanda, Cechy polskiej ludności napływowej na Śląsku w okresie międzywojennym (w opinii członków elit Kościoła katolickiego);
 • Gawrecki Dan, Německá emigra-ce na Krnovsku v letech 1933-1938 (Emigracja niemiecka w powiecie karniowskim [Krnov, Jagerendorf] w latach 1933-1938);
 • Cygański Mirosław, Narastający kryzys w stosunkach Czechosłowacji z Niemcami i Polską w latach 1933-1938;
 • Jacher Władysław, Procesy adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku;
 • Heffner Krystian, Imigracja z Niemiec jako następstwo emigracji z Górnego Śląska;
 • Lesiuk Wiesław, Polscy imigranci w Niemczech – motywy, okoliczności, uwarunkowania, konsekwencje;
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Sytuacja oraz oczekiwania Polaków osiadłych w RFN;
 • Kubiak Hieronim, III Rzeczpospolita wobec potrzeb oświatowych polskich mniejszości narodowych i środowisk polonijnych;
 • Gruchmanowa Monika, O zanikającej śląskiej enklawie w Independence, Wisconsin w USA.

Dodatkowe informacje

Rok wydania