Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Studia Śląskie, tom 55

Studia Śląskie, tom 55

1,05 

ISSN: 0039-3355

Opis

ARTYKUŁY:

 • Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
 • Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
 • Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939;
 • Pajączkowski Stanisław, Oddziaływanie samorządu spółdzielczego na inne formy samorządu na Górnym Śląsku w latach 1890-1914;
 • Musialik Wanda, Polskie elity narodowe z okresu przygotowań i przebiegu górnośląskiego plebiscytu (analiza statystyczna pochodzenia społecznego i zasad powstania);
 • Krzyżanowski Lech, Kościół katolicki a obóz sanacyjny na Śląsku polskim (1926-1939);
 • Sroka Irena, Struktura organizacyjna i działalność policji na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939-1945;
 • Nowak Edmund, Obozy w Polsce po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska);
 • Cimała Bogdan, Senft Stanisław, Ludność rodzima Śląska Opolskiego w opinii wojewódzkiej instancji PZPR w latach 1956-1960;

MISCELLANEA I MATERIAŁY:

 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Dziecko w śląskim planie upowszechniania kultury (przełom XIX i XX w.);
 • Długajczyk Edward, Odznaki za obronę Śląska Cieszyńskiego;
 • Behning Bernd, Epistolograficzny przyczynek do dziejów konserwatywnej opozycji antyhitlerowskiej na Śląsku w okresie II wojny światowej;
 • Grabowska Mirosława, Grabowski Zbigniew, Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj;
 • Krasnodębska Anna, Młodzież opolskich szkół wyższych w okresie transformacji;
 • Czaja Stanisław, Hałasa Jolanta Małgorzata, Jakubczyk Zbigniew, Niektóre negatywne zjawiska społeczno-demograficzne wsi wałbrzyskiej;
 • žaček Rudolf, Národnostní menšiny v českých zemích po druhé světové válce (Mniejszości narodowe na ziemiach czeskich po drugiej wojnie światowej);
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Współpraca Opole-Poczdam. Kilka refleksji na marginesie artykułu o narzuconej przyjaźni między Polską a NRD.

Dodatkowe informacje

Rok wydania