Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie

Nakład wyczerpany

Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie

Autor: Stanisław Koziarski
ISBN: 83-7126-070-9
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 268

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Kategoria

Opis

“Renesans kolei żelaznych, jaki zaznaczył się w ostatnich trzydziestu latach, i szansa na częściowe odwrócenie regresu transportu kolejowego skłoniły autora do studiów porównawczych nad przekształceniami sieci kolejowej Polski i  świata. […]

Przedmiotem badań niniejszej pracy są przekształcenia przestrzenne sieci kolejowej, w pierwszej części – w wybranych krajach świata, w drugiej – w Polsce. Zasięg przestrzenny drugiej części opracowania- obejmujący całą sieć linii PKP – jest podyktowany koniecznością analizy tejże sieci jako spójnego organizacyjnie i technicznie układu transportowego.

Kolej jest nadal ważnym elementem systemu transportowego Polski. Sieć kolejowa współczesnej Polski stanowi swoisty konglomerat różnego rodzaju sieci transportu szynowego, począwszy od zanikających linii wąskotorowych, poprzez normalnotorowe linie ogólnodostępne i przemysłowe, po szerokotorowe linie eksploatowane w ruchu towarowym i przygranicznym, powstałych w przeszłości na niejednorodnej pod względem gospodarczym i politycznym przestrzeni geograficznej […]”

(Ze Wstępu)

Dodatkowe informacje

Rok wydania