Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Nazwy złożone w toponimii śląskiej

Nazwy złożone w toponimii śląskiej

21,00 

Nazwy złożone w toponimii śląskiej + CD: Słownik urzędowych nazw miejscowości. Słownik przejściowych nazw miejscowości
Autor/Redaktor: Choroś Monika
ISBN: 978-83-7126-280-7
Liczba stron: 155
Dodatkowo: płyta CD

Kategoria

Opis

Wstęp (1. Przedmiot, cel i zakres pracy; 2. Stan badań; 3. Rys historyczny ziemi śląskiej; 4. Złożenia apelatywne a onomastyczne; 5. Metoda opracowania);
Rozdział I. Analiza słowotwórczo-semantyczna zrostów (1. Zrosty z pierwszym członem przymiotnikowym; 2. Zrosty z pierwszym członem rzeczownikowym; 3. Zrosty z pierwszym członem czasownikowym; 4. Analiza językowo-semantyczna);
Rozdział II. Analiza słowotwórczo-semantyczna nazw złożonych (1. Złożenia właściwe; 2. Typy strukturalne złożeń właściwych; 3. Charakterystyka semantyczna złożeń);
Rozdział III. Typy strukturalne nazw zestawionych (1. Zestawienia o członach współrzędnych; 2. Zestawienia o członach złożonych podrzędnie);
Rozdział IV. Analiza semantyczna nazw zestawionych (1. Zestawienia pierwotne; 2. Zestawienia wtórne);
Rozdział V. Charakterystyka językowa materiału (1. Zmiany fonetyczne; 2. Zmiany w zakresie fleksji; 3. Zmiany słowotwórcze; 4. Leksyka; 5. Zmiany pozajęzykowe, 6. Wpływy niemieckie; 7. Polonizacja nazewnictwa);
Podsumowanie i wnioski;
Wykaz skrótów;
Bibliografia

Dodatkowe informacje

Rok wydania