Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa

Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa

5,25 

Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa
Autor/Redaktor: red. Monika Choroś, Maximilian Eiden, Bernard Linek, Michał Lis
ISBN: 978-83-7126-285-2
Liczba stron: 247

Opis

Wprowadzenie;

BARCZ JAN: Polsko-niemieckie traktaty 1990-1992 – trwały drogowskaz dobrego sąsiedztwa;

SIMONIDES DOROTA: Traktaty polsko-niemieckie: kontekst polityczno-społeczny (relacja z Górnego Śląska);

Dyskusja w ratuszu;

MADAJCZYK PIOTR: Mniejszość niemiecka w Polsce w XX wieku;

STACH ANDRZEJ: Polonia w Niemczech po 1945 roku – między groźbą marginalizacji a próbami politycznego wyolbrzymienia;

FRIEDL JIŘI: K dějinám polské menšiny v Československu 1921-1989 (ze zvláštním zřetelem na léta 1945-1949) (Wokół dziejów mniejszości polskiej w Czechosłowacji w latach 1921-1989 [ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1945-1949]);

Dyskusja – Sesja I: Mniejszość w wieku ekstremów;

SECHTER JAN: Dwadzieścia lat czesko-niemieckich stosunków traktatowych;

RUCHNIEWICZ KRZYSZTOF: Instrumentalizacja sąsiada w polityce wewnętrznej, wielkie debaty, symbole;

MICHALCZYK ANDRZEJ: Społeczeństwo niemieckie wobec Polski i Polaków w ostatnich 20 latach;

Dyskusja – Sesja II: Wokół traktatu dobrosąsiedzkiego;

KNEIP MATTHIAS: Das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt. Geschichte und Profil (Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Historia i profil);

EIDEN MAXIMILIAN: Museums- und Kulturarbeit ohne Grenzen. Aus den Erfahrungen des Schlesischen Museums und des Kulturreferenten für Schlesien (Praca muzealna i kulturalna ponad granicami. Z doświadczeń Muzeum Śląskiego w Görlitz oraz referenta do spraw kultury Śląska);

FRANKE ANNEMARIE: Kontakty polsko-niemieckie – spojrzenie z Krzyżowej;

BARTEK RAFAŁ: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej;

Dyskusja – Sesja III: Kontakty polsko-niemieckie;

SENFT STANISŁAW: Firmy niemieckie na Śląsku – skala, problemy i bariery;

KERN MICHAEL: Firmy niemieckie w Polsce – firmy polskie w Niemczech;

MILERSKI OSVALD: Vliv zahraničních investic na ekonomickou transformaci v Moravskoslezském kraji (Oddziaływanie zagranicznych inwestycji na transformację ekonomiczną w regionie morawsko-śląskim);

Dyskusja – Sesja IV: Ponadgraniczna współpraca gospodarcza; Perspektywy mniejszości – dyskusja panelowa (oprac. Monika Choroś, Bernard Linek)

Dodatkowe informacje

Rok wydania