Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne – edukacja i kultura

Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne – edukacja i kultura

5,25 

Redakcja: Stanisław Senft, Aleksandra Trzcielińska-Polus
ISBN: 978-83-7126-240-1
Liczba stron: 181

Opis

Spis treści

Stanisław Senft, Aleksandra Trzcielińska-Polus – Przedmowa

Krzysztof Frysztacki – Szkicując raz jeszcze wątek mniejszości narodowych i etnicznych w socjologii

Sławomir Łodziński – Realizacja praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (wybrane problemy polityki państwa wobec mniejszości związane z wprowadzeniem w życie ustawy z 2005 r.)

Kazimierz Szczygielski – Mniejszości narodowe i etniczne – perspektywa regionalna

Bogusław Wyderka – Rol;a języka w kształtowaniu tożsamości narodowej i etnicznej

Irena Korbelářová – Role jazyka v životě národnostních menšin v České republice

Piotr Baron – Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości na Opolszczyźnie

Bożena Domagała – Mniejszość niemiecka i mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach. Dwa wzorce rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem języka ojczystego

Zdeněk Rirásek – Strategie vzdělávání národnostních menšin v České republice

Józef Szymeczek – Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności i podwójnego nazewnictwa

Leokadia Drożdż – Szkolnictwo polskie na Zaolziu w XXI wieku

Martin Walde – Die Identitäten bei den Lausitzer Sorben

Maria Kalczyńska – Paradygmaty tożsamości narodowej autorów polskich w Niemczech (w świetle badań nad kulturą książki polonijnej w latach 1980-2000)

Edmund Nowak – Przyczynek do problematyki przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rosji

Michał Lis – Mniejszości narodowe i etniczne – standardy i zobowiązania

Autorzy

Dodatkowe informacje

Rok wydania