Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Akty prawne

Akty prawne

 

  1. Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618), tj. z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 736)
  2. Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.)
  3. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
  4. Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
  5. Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 617), tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 947)
  6. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. Nr 96, poz. 616), tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249)

 

Zarządzenie Wojewody Opolskiego 45/1991 z 2 stycznia 1991 roku – Powołanie Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

Powołanie dr. Bartosza Kuświka na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego

Powołanie dr. Krzysztofa Kleszcza na stanowisko Zastępcy Dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego

Regulamin organizacyjny Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu z dnia 29 listopada 2018 r.